Categories
維修水喉 通沙井 通渠 通渠服務 高壓通渠

中環通渠通渠

服務地區:港島區通渠:通渠彈弓 98159809

香港仔通渠、通渠大炮邊度買利東村通渠、中環通渠高壓通渠黃竹坑通渠、薄扶林通渠、上環通渠、西環通渠、中環通渠、銅鑼灣通渠、灣仔通渠、跑馬地通渠、炮臺山通渠、北角通渠、太古通渠、鰂魚湧通渠、筲箕灣通渠、柴灣通渠

通渠彈弓

通渠彈弓尖沙咀通渠、通渠大炮邊度買中環通渠通渠 通渠彈弓佐敦通渠、通渠彈弓通渠、通渠彈弓

2.九龍區通渠:

尖沙咀通渠、中環通渠通渠 佐敦通渠、油麻地通渠、旺角通渠、通渠大炮邊度買太子通渠、長沙灣通渠、中環通渠高壓通渠荔枝角通渠、美孚通渠、九龍城通渠、九龍塘通渠、黃大仙通渠、彩虹通渠、慈雲山通渠、秀茂坪通渠、觀塘通渠、將軍澳通渠、寶琳通渠

3.新界區通渠:通渠大炮邊度買

荃灣通渠、葵湧通渠、沙田通渠、中環通渠通渠大圍通渠、大埔通渠中環通渠通渠 、粉嶺通渠、上水通渠、屯門通渠、元朗通渠、天水圍通渠、青衣通渠、西貢通渠

通渠彈弓

港島通渠,請聯繫24小時緊急通渠熱線98159809九龍通渠,新界通渠各區待有專業師傅為你提供本區服務

通渠服務中心98159809
香港十八區緊急通渠98159809
香港十八區渠務工程公司免費通渠服務咨詢電話90619414