Categories
維修水喉 通沙井 通渠 通渠服務 高壓通渠

香港仔通渠鋅盆馬桶通渠方法!下水管堵塞點疏通98159809

茅湖仔通渠公司香港仔通渠鋅盆馬桶通渠方法:

1、梳打加醋疏通法:鋅盆馬桶通渠方法係先將半杯熟梳打粉倒入坑渠,再冧半杯醋,梳打與醋中嘅酸發生反應之後就可以抹得甩琯道中黐乎乎嘅嘢。
2、通渠工具疏通法:先將條直徑近排水口嘅圓木插入水喉中,並喺水池中放入一定量嘅水,唔間斷噉快手上下抽動圓木,喺吸力同壓力嘅作用下,筦道中嘅污物就會畀沖走。
3、通渠車通渠法:廚房坑渠發生堵塞時,可將通渠車泵嘅膠喉攝坑渠,再放入少量清水,不斷噉向裡泵氣,筦道就可以疏通。
4、利用高壓通渠法:攞條直徑為10毫米、長一米左右嘅膠理(或者橡皮理),一端緊套喺水喉上,另一端插到水池嘅堵塞處,用布屈喺橡皮理之外,塞緊水池嘅下水口,打開水喉並扭到最大嘅,水嘅壓力足以將擠塞物沖走。

鋅盆馬桶通渠方法

個頭下水管道堵塞羅:
有啲朋友屋嘅排水理嘅管口冇安裝濾網,或者有朋友將濾網攞走咗,咪嚟呢,排水嘅時候,有異物隨著水流一齊排出時,就好容易導致排水理擠塞,呢個系大家屋企水喉擠塞最常見羅之一。
打開水喉,仔細觀察一下,究竟系管道邊個地方漏水,如果水係由管道下方瀉嘅話,咁系下面嘅管道塞咗。如果系管道中間嘅位置漏水,咁應該系膠管道呢塊塞咗。如果兩個反水彎漏水嘅話,噉應該系打橫嘅呢條管道都暢喇。

茅湖仔通渠公司香港仔通渠

One reply on “香港仔通渠鋅盆馬桶通渠方法!下水管堵塞點疏通98159809”

通渠服務中心98159809
香港十八區緊急通渠98159809
香港十八區渠務工程公司免費通渠服務咨詢電話90619414