Categories
一般通渠方法 九龍區通渠 九龍城通渠 利東村通渠 太古通渠 新界區通渠 油麻地通渠 添馬艦通渠 通渠, 通渠神器, 通渠公司, 維修水喉, 建築物防水,通渠專家, 24小時通渠, 高壓通渠 通渠方法

CCTV渠道勘察工程

提供先進探測儀器配合不同尺寸之勘探鏡頭

,經由沙井或渠管一方推進進行拍攝,透過畫面能完全掌握渠道內實況。勘察完成後會根據影片紀錄提交一份彩色專業報告連同含有渠道勘察影片之DVD,而報告內容會提供渠道相關資訊,指出渠道之問題(例如渠道出現裂痕、破爛或出現不當雜物)及相關維修之建議方案。

CCTV渠道勘察工程

通渠服務中心98159809
香港十八區緊急通渠98159809
香港十八區渠務工程公司免費通渠服務咨詢電話90619414